Bệnh lý nhãn khoa

VIÊM BỜ MI 01

  1. Viêm bờ mi(Blepharitis)

Định nghĩa: Viêm bờ mi là tình trạng viêm của mí mắt, trong đó chúng trở nên đỏ, kích thích và ngứa; hình thành vảy giống như gàu trên lông mi

Phân loại: có 2 loại 

+ Viêm bờ mi trước xảy ra ở rìa ngoài phía trước của mí mắt ngay các nang lông mi.

 

 

Nguyên nhân:

+ Viêm bờ mi trước thường do tụ cầu khuẩn Staphylococcal. Khi đó sẽ xuất hiện những lớp vảy cứng bám quanh chân lông mi.

+ Viêm bờ mi sau có thể xảy ra khi các tuyến của mí mắt hoạt động không hiệu quả thường là do rối loại tuyến Meibomian[5](Meibomian Gland Dysfunsion) (hình A), tắc tuyến Meibomian cũng có thể là nguyên nhân gây viêm

 

Phòng ngừa:

+ Vệ sinh mi mắt thường xuyên nhất là sau khi sử dụng mĩ phẩm hoặc trang điểm quanh mi mắt 

 

[1] https://www.aoa.org/patients-and-public/eye-and-vision-problems/glossary-of-eye-and-vision-conditions/blepharitis

[2] https://www.aao.org/eye-health/diseases/what-is-blepharitis

[3] https://eyewiki.org/Blepharitis

[4] Kanski's Clinical Ophthalmology 8th Edition 2015

[5] https://www.aao.org/eye-health/anatomy/meibomian-glands

[6] Kanski's Clinical Ophthalmology 8th Edition 2015

[7] https://www.webmd.com/eye-health/blepharitis#1

 

Hotline: 0919919673
Zalo
Hotline

Đặt lịch